facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Od 3 do 5 listopada 2010 r. w Szczecinie odbędzie się posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Uczestnikiem obu wydarzeń będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, pełniący funkcję członka prezydium KRASP oraz przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Uczestników zgromadzenia planarnego gościć będzie Uniwersytet Szczeciński.

Podczas spotkań poruszana będzie m.in. tematyka: strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, działań uczelni w zakresie innowacji, przedsiębiorczości oraz zarządzania własnością intelektualną i transferem wiedzy, polityki naukowej Unii Europejskiej, przygotowania środowiska akademickiego do wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, współpracy uczelni z wydawnictwem Wolters-Kluwer, sytuacji uczelni medycznych w kontekście reformy służby zdrowia, utworzenia Centrum Dialogu Międzysektorowego, kandydatury do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wyborów do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Rady New College Nottingham.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.