facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium KRASP z władzami NCN

23 kwietnia 2015 r. o godz. 13.30 w Warszawie odbędzie się spotkanie prezydium KRASP z przedstawicielami Rady i Dyrekcji Narodowego Centrum Nauki (NCN), poświęcone omówieniu wsparcia NCN w pozyskiwaniu dodatkowych środków na finansowanie badań naukowych oraz ostatnich propozycji Rady NCN w sprawie organizacji kolejnych konkursów.

W spotkaniu wezmą udział: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przedstawiciele prezydium KRASP, dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. dr hab. Zbigniew Błocki, przewodniczący Rady NCN prof. dr hab. Michał Karoński oraz przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.