facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium KRASP w Uniwersytecie Śląskim

Od 15 do 16 marca 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach gościć będzie uczestników posiedzenia prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Obrady będą miały miejsce w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b).

W posiedzeniu udział wezmą m.in.: przewodnicząca KRASP prof. zw. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – członek prezydium KRASP, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, Honorowy Przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty, Sekretarz Generalny KRASP prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych prof. dr hab. Andrzej Kolasa oraz prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich prof. dr hab. Jerzy Woźnicki.

W programie obrad znajduje się m.in.: wystąpienie dr hab. Darii Lipińskiej-Nałęcz, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wystąpienie JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, przewodniczącego KRUP, który przedstawi informacje o decyzjach podjętych na posiedzeniu KRUP (zamówienia publiczne w badaniach naukowych oraz ocena publikacji w czasopismach), omówienie zasad działania Państwowej Komisji Akredytacyjnej w związku z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji, dyskusja nt. nowej formuły egzaminów maturalnych oraz działań KRASP na forum międzynarodowym.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 107 uczelni, w tym 11 niepublicznych.

Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.