facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium KRASP oraz wspólne posiedzenie prezydium KRASP i przedstawicieli HRK

Od 10 do 11 marca 2011 r. w Poznaniu będzie miało miejsce posiedzenie prezydium KRASP oraz wspólne posiedzenie prezydium KRASP i przedstawicieli Konferencji Rektorów Niemieckich Szkół Wyższych (HRK).

Uczestnikiem obu wydarzeń będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, członek prezydium KRASP oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Uczestników posiedzeń gościć będzie Politechnika Poznańska.

Wśród omawianych zagadnień poruszane będą m.in. tematy: formuła egzaminów maturalnych, kontrola zarządcza w uczelniach, promocja polskich uczelni za granicą oraz przygotowania do konferencji EUA w Aarhus. W programie obrad przewidziano wystąpienie minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.