facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium KRASP i prezydium PAN

4 lipca 2013 r. odbędzie się posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Od 5 do 6 lipca odbywać się będzie wspólne posiedzenie prezydium KRASP i prezydium Polskiej Akademii Nauk. Uczestników gościć będzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W obu posiedzeniach udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W tych dniach Olsztyn gościć będzie ponad dwudziestu rektorów z całej Polski, minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Marka Ratajczaka, przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki prof. dr. hab. Michała Karońskiego, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Józefa Lubacza, przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia, przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. dr. hab. Macieja Zabla, zastępcę dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Leszka Grabarczyka, a także członka zarządu TVP SA – Mariana Zalewskiego.

W programie posiedzenia prezydium KRASP znajdzie się m.in.: wybór członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawienie stanowiska Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP dot. programu „Study in Poland”, omówienie oczekiwań KRASP wobec Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie promocji szkolnictwa wyższego za granicą, a także współpraca KRASP z organizacją Pracodawcy RP.

Natomiast podczas wspólnego posiedzenia prezydium KRASP i PAN omówione zostaną m.in. kwestie: finansowania badań z wykorzystaniem środków UE w perspektywie finansowej 2014−2020,  inicjatywy „Green universities”, oceny zasad ewaluacji i parametryzacji, zmian legislacyjnych dotyczących ścieżki kariery naukowej oraz nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych w kontekście badań naukowych.

W piątek 5 lipca o godz. 13.00 w bibliotece uniwersyteckiej (Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 12B, sala nr 121) odbędzie się konferencja prasowa, w której udział wezmą: minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Marek Ratajczak, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezes PAN prof. zw. dr hab. inż. Michał Kleiber oraz JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard Górecki.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.