facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium KRASP

KRASP

10 i 11 stycznia 2013 r. w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej odbywać się będzie posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, któremu przewodniczy JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Tematem obrad będzie m.in.: ocena sytuacji w szkolnictwie wyższym w następstwie przedstawienia założeń do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustaw dotyczących finansowania nauki, sprawa zamówień publicznych oraz procedura wyłaniania kandydatów KRASP do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnikom posiedzenia przedstawiona zostanie także informacja o działaniach związanych z ustanowieniem Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia, omówione zostanie współdziałanie z Polską Komisją Akredytacyjną w zakresie zwalczania plagiatów.

Uczestnikiem części obrad będzie prezydent Niemieckiej Konferencji Rektorów (HRK) prof. Horst Hippler. Spotkania z prezydium KRASP oraz z przewodniczącym KRASP prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem poświęcone będą kwestiom współpracy między konferencjami.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.