facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium KRASP

W czwartek 18 października 2012 r. w Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, któremu przewodniczy JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas spotkania powołane zostaną komisje stałe i Zespół Boloński KRASP, omówione zostaną również projekty nowych aktów prawnych, m.in rozporządzeń ministerialnych dotyczących podziału dotacji podstawowej oraz szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych. Poruszona zostanie także sprawa zamówień publicznych w nauce i szkolnictwie wyższym oraz współpraca z Polską Komisją Akredytacyjną w zakresie zwalczania plagiatów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.