facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium KRASP

KRASP

Od 9 do 10 września 2012 r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, któremu przewodniczyć będzie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W programie obrad znajduje się m.in.: wystąpienie minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, dyskusja na temat sytuacji w szkolnictwie wyższym i nauce, współpraca z sektorem gospodarki, a także sprawy organizacyjne KRASP. 

Uczestnicy posiedzenia wezmą również udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.