facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium i zgromadzenie plenarne KRASP

KRASP

Od 24 do 26 maja 2012 r. Uniwersytet Warszawski gościć będzie uczestników posiedzenia prezydium oraz zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W programie obrad znajduje się m.in.: ocena działalności KRASP w 2011 r. oraz w latach 2008–2012, omówienie działań związanych z ustanowieniem Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia, jak również problemów szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Zjazd połączony będzie z obchodami 15-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Uroczysta sesja jubileuszowa odbędzie się w piątek, 25 maja. W programie wydarzenia przewidziano m.in. wystąpienia: przewodniczącej KRASP, JM Rektor UW prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej, reprezentanta European University Association (EUA) prof. Heleny Nazare, wiceprzewodniczącego Hochschulrektorenkonferenz (HRK) Prof. Dr. Klausa Dickego. Natomiast w sobotę 26 maja odbędą się wybory władz KRASP na kadencję 2012–2016.

W wydarzeniu uczestniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.