facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium KRASP

Od 7 do 9 grudnia 2011 r. Politechnika Koszalińska gościć będzie uczestników posiedzenia prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W programie posiedzenia znajdą się m.in.: dyskusja na temat problemów i doświadczeń we wdrażaniu zmian legislacyjnych (znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), dyskusja w sprawie „Atomium Culture”, a także omówienie planów związanych z przygotowaniem jubileuszu 15-lecia KRASP.


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.