facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Poznaniu

Od 27 do 28 lutego 2015 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościć będzie przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, uczestników posiedzenia prezydium KRASP.

W obradach udział wezmą między innymi JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Marek Ratajczak. Gospodarzem spotkania będzie JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia.

Podczas obrad omówione zostaną m.in. tematy:

 • strategia internacjonalizacji i wspieranie udziału polskich naukowców w programie Horyzont 2020,
 • „Program rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020” – realizowany przez Fundację Rektorów Polskich na zlecenie KRASP – prezentacja wyników projektów,
 • międzynarodowa wymiana akademicka (m.in. program „Study in Poland”, wnioski z konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”, umowa z uczelniami w USA),
 • rekrutacja na studia – nowe zasady,
 • raport Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Problematyka odbiurokratyzowania systemu kształcenia, w tym KRK, z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk”,
 • wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce,
 • stanowisko w sprawie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI),
 • współpraca z konferencjami rektorów Niemiec i Francji,
 • współpraca z Ukrainą i innymi krajami,
 • sprawy związane z European University Association (EUA),
 • udział KRASP w projekcie międzynarodowym koordynowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną.


Wśród istotnych kwestii poruszone zostaną również sprawy związane z nadawaniem przez polskie uczelnie tytułów zawodowych o nazwach rozpoznawalnych w środowisku międzynarodowym, omówiony zostanie projekt nowych zasad ewaluacji jednostek naukowych, a także kwestia zapewniania jakości w procedurach prowadzących do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.