facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

21 lutego 2014 r. na Politechnice Łódzkiej odbędzie się posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, któremu przewodniczy JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Tematem obrad będzie m.in.: nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o zasadach finansowania nauki, projekty europejskie 2014−2020, finansowanie badań podstawowych i stosowanych, działania Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia, współpraca z Brazylią w ramach programu „Nauka bez granic”, współpraca z konferencjami rektorów Niemiec i Francji, a także Ukrainy, Włoch, Portugalii i Turcji oraz prezentacja akademickiego kanału telewizyjnego „Nauka”.


O wydarzeniu napisał „Dziennik Łódzki” w artykule pt. „Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich obraduje w Łodzi ” (22.02.2014)

O wydarzeniu napisał portal „Nauka w Polsce” w artykule pt. „Rektorzy o finansowaniu nauki i prawie o szkolnictwie wyższym” (22.02.2014)

O wydarzeniu napisał portal „Studia dla studenta” w artykule pt. „Rektorzy o finansowaniu nauki” (22.02.2014)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.