facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

12 września 2013 r. odbędzie się posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Uczestników spotkania gościć będzie Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obradom przewodniczyć będzie przewodniczący KRASP, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W programie posiedzenia znajdzie się m.in. przedłożenie projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o finansach publicznych, a także omówienie następujących kwestii: przygotowania do kongresu „Nauka a biznes”, program rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020 – informacja o działaniach Fundacji Rektorów Polskich, zagraniczna promocja polskich uczelni – informacja o konferencji „Study in Poland”, inicjatywa UniMed, współpraca z Ameryką Łacińską, ewaluacja i parametryzacja jednostek naukowych, otwarty dostęp do zasobów naukowych i edukacyjnych oraz trendy w kształceniu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.