facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium i zgromadzenie plenarne KRASP we Wrocławiu

Od 12 do 14 października 2011 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu gościć będzie uczestników dwóch wydarzeń – posiedzenia prezydium KRASP (12 października) oraz zgromadzenia plenarnego KRASP (13–14października).

W obu spotkaniach udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, członek prezydium KRASP, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Planowany porządek obrad przewiduje m.in. dyskusję nad realizacją i skutkami nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, omówienie spraw międzynarodowych (Study in Poland, promocja polskich uczelni za granicą, ALFA-Puentes i inne projekty EUA, konferencja dotycząca Cohesion Policy w Brukseli i spotkanie w Pecs) oraz debatę nad misją społeczną szkolnictwa wyższego w Polsce w XXI wieku.

Wydarzenie będzie również okazją do wręczenia certyfikatów potwierdzających przyznanie ocen wyróżniających przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.