facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezydium i zgromadzenie plenarne KRASP

KRASP

Od 5 do 7 maja 2011 r. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy gościć będzie uczestników dwóch wydarzeń – posiedzenia prezydium KRASP (5 maja) oraz zgromadzenia plenarnego KRASP (6–7 maja). 

W obu spotkaniach udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Podczas posiedzenia prezydium oraz zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich omówione zostaną m.in.: konsekwencje nowelizacji ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego – przewidziane jest wystąpienie minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckej, poruszone zostaną kwestie nowych zasad egzaminów maturalnych i rekrutacji na studia, jak również powołania Fundacji na Rzecz Jakości Kształcenia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.