facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezentacyjne i posiedzenie wyborcze Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dotyczącego wyboru organów na kadencję 2012–2016, posiedzenie prezentacyjne Kolegium Elektorów Uniwersytetu odbędzie się 27 marca 2012 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12).

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Kolegium Elektorów na posiedzeniu inauguracyjnym 28 lutego 2012 r., posiedzenie prezentacyjne połączone zostanie z posiedzeniem wyborczym.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.