facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia

We wtorek 6 maja 2014 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbędzie się posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, w którym udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas obrad rozpatrzony zostanie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.