facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia

20 lutego 2014 r. w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, w którym udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W programie posiedzenia znajduje się m.in.:

  • dyskusja nad rządowymi projektami ustaw: o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw;
  • rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.