facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia

12 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, w którym udział wezmą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich dr hab. prof. UW Marcin Pałys.

Podczas obrad rozpatrzony zostanie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.