facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie plenarne KRUP w Opolu

Od 6 do 8 marca 2014 r. w Uniwersytecie Opolskim odbędzie się piąte w kadencji 2012−2016 posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W posiedzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Posiedzenie plenarne KRUP poprzedzi uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Opolskiego z okazji 20-lecia uczelni, w którym uczestniczyć będą członkowie KRUP. W programie posiedzenia przewidziano m.in.: wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Stanisława Sławomira Niciei, przemówienia gości honorowych – minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, przewodniczącego KRUP, JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka, marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły oraz wojewody opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego. Spotkanie będzie również okazją do wręczenia pamiątkowych medali.

Następnie odbędą się trzy sesje obrad Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Obchody jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu Opolskiego to niezwykle uroczyste i doniosłe wydarzenie dla całej społeczności akademickiej. To możliwość podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz przedstawienia zamierzeń na przyszłość. Uroczystości jubileuszowe to także okazja do refleksji nad miejscem i rolą nauki oraz kultury we współczesnym świecie, nad ich znaczeniem dla rozwoju społeczeństwa.

Kilkudniowe obchody 20-lecia Uniwersytetu Opolskiego zakończy uroczyste otwarcie Muzeum UO w Collegium Maius oraz koncert w Filharmonii Opolskiej w wykonaniu akademickiego Chóru Dramma Per Musica.


O wydarzeniu napisało „radio.opole.pl” w artykule pt. „20 lat Uniwersytetu Opolskiego”. (05.03.2014)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.