facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie plenarne KRUP: Poznań, 28–30 października 2011 r.

29 października 2011 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się dziesiąte w bieżącej kadencji posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Obradom przewodniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, jednocześnie Przewodniczący Konferencji, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Posiedzenie KRUP połączone będzie z uroczystymi obchodami Jubileuszu 400-lecia tradycji uniwersyteckich w Poznaniu. Uroczystości jubileuszowe odbędą się w przeddzień obrad Konferencji, w piątek, 28 października br.

W porządku obrad posiedzenia KRUP w Poznaniu znajdują się wystąpienia dotyczące następującej tematyki:

 1. Sytuacja w szkolnictwie wyższym po wejściu w życie nowej Ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Rozporządzeń MNiSW, m.in. kwestia zawierania umów ze studentami studiów stacjonarnych.
 2. Zasady parametryzacji jednostek naukowych proponowane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.
 3. Aktualne kwestie funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 4. Doświadczenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.
 5. Działalność Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

W posiedzeniu Konferencji Rektorów udział wezmą zaproszeni Goście:

 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Witold Jurek,
 • Wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – prof. Jerzy Lis,
 • Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki – prof. Michał Karoński,
 • Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Leszek Grabarczyk,
 • Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – prof. Maciej Zabel,
 • Przedstawiciel Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – prof. Stanisław Kistryn,
 • Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii – prof. Bogdan Marciniec,
 • Honorowy Przewodniczący KRUP – prof. Stanisław Lorenc,
 • Przewodniczący Komisji KRUP: prof. Marek Wąsowicz – Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Józef Perenc – Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Finansowej oraz prof. Szczepan Biliński – Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Nauki,
 • Sekretarz KRUP – prof. Marek Kręglewski,
 • Przedstawiciele Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich: prof. prof. Adam Hamrol, Jerzy Smorawiński, Michał Śliwa oraz Andrzej Najgebauer,
 • Prezes Fundacji Rektorów Polskich – prof. Jerzy Woźnicki,
 • Przedstawicielka Rady Młodych Naukowców – dr inż. Izabela Szczerbal,
 • Przedstawiciele organizacji środowiska doktorantów i studentów: mgr Anna Mrozowska – Przedstawicielka Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Dominika Kita – Przewodnicząca Parlamentu Studentów RP, mgr Jacek Szymik-Kozaczko – Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich oraz członkowie Prezydium Forum: Jakub Jasiński, Marta Gruszczyńska, Magdalena Żuk, Mateusz Prucnal, Rafał Stankiewicz,
 • Redaktor naczelny „Forum Akademickiego” – Andrzej Świć.

Opracowanie: mgr Piotr J. Pradela
Sekretarz Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Biuro KRUP w Katowicach 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.