facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia plenarnego KRUP

Od 9 do 11 października 2012 r. w Uniwersytecie Zielonogórskim odbywać się będzie pierwsze w nowej kadencji 2012–2016 plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in.: problematyka jakości kształcenia w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji, prace nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, kontrola zarządcza w uniwersytetach oraz finansowanie szkolnictwa wyższego w 2013 roku. Podczas posiedzenia powołane zostanie prezydium Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. 

W wydarzeniu, 9 i 10 października 2012 r., uczestniczyć będzie przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Uczestnicy obrad będą mieli okazję wziąć udział w inauguracji roku akademickiego 2012/2013 w Uniwersytecie Zielonogórskim.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.