facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Uniwersytecie Śląskim - 20 lat KRUP

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, jednocześnie Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich poprowadził kolejne w obecnej kadencji posiedzenie plenarne KRUP. Konferencja Rektorów obradowała w dniach 26-28 marca 2009 roku, a gospodarzem posiedzenia był już po raz czwarty w ciągu ostatnich dwunastu lat Uniwersytet Śląski. Posiedzenie plenarne KRUP z udziałem zaproszonych Gości odbyło się w nowoczesnych wnętrzach Wydziału Teologicznego w piątek, 27 marca br.

W bieżącym roku mija 20. rocznica powołania do życia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich – 16 lutego 1989 roku zebrani w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na zaproszenie ówczesnego Rektora Jagiellońskiej Wszechnicy, Pana Profesora Aleksandra Koja rektorzy polskich uniwersytetów podjęli niezwykle ważną dla polskiego środowiska akademickiego decyzję o utworzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W swych dzisiejszych działaniach Konferencja kontynuuje szczytne cele przyświecające jej Inicjatorom i Założycielom, czerpiąc tym samym z idei Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich podpisanej w Bolonii. Magna Charta Universitatum została podpisana 18 września 1988 roku przez kilkuset Rektorów zgromadzonych na uroczystościach związanych z obchodami 900-lecia Uniwersytetu Bolońskiego. Magna Charta jest jednym z najważniejszych dokumentów środowiska akademickiego – określa zarówno rolę Uniwersytetu, jako instytucji, wokół której koncentruje się życie społeczno-kulturalne, ale przede wszystkim precyzuje zasady, które stanowią podstawę działalności Uniwersytetu.

Marcowe posiedzenie plenarne Konferencji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach było więc okazją, by w gronie Ich Magnificencji Rektorów oraz zaproszonych Gości, a wśród nich dotychczasowych Przewodniczących Konferencji, uroczyście uczcić rocznicę powstania Konferencji oraz porozmawiać o najważniejszych problemach nurtujących środowiska uniwersyteckie. Na zakończenie pierwszego punktu obrad poświęconego 20-leciu KRUP, JM Rektor UŚ, Przewodniczący KRUP, Pan Profesor Wiesław Banyś wręczył byłym Przewodniczącym Konferencji: Panom Profesorom Michałowi Seweryńskiemu (Uniwersytet Łódzki), Włodzimierzowi Siwińskiemu (Uniwersytet Warszawski), Marianowi Harasimiukowi (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Stanisławowi Lorencowi (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) i Aleksandrowi Kojowi (Uniwersytet Jagielloński), Ich Magnificencjom Rektorom oraz Gościom posiedzenia Konferencji specjalnie przygotowane na tę okazję znaczki firmowe KRUP wykonane ze srebra.

W programie obrad Konferencji znalazły się także tak istotne dla środowiska akademickiego kwestie, jak:

 • budżet szkolnictwa wyższego i nauki na 2009 rok,
 • projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerstwo dla wiedzy: Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym,
 • opłaty za czynności w przewodach doktorskich osób spoza uczelni,
 • European Research Area,
 • zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w uniwersytetach,
 • działalność komisji akredytacyjnych w Polsce: Państwowa Komisja Akredytacyjna, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna oraz projektowana Akademicka Komisja Akredytacyjna i ich wzajemne relacje,
 • Krajowe Struktury Kwalifikacji i Studia Doktoranckie,
 • bieżąca działalność Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, m.in. stanowisko w sprawie projektu Partnerstwo dla Wiedzy oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Gośćmi posiedzenia Konferencji w dniu 27 marca byli Panowie Profesorowie Witold Jurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zbigniew Marciniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Jerzy Błażejowski, Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Marek Wąsowicz, Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Problematykę zintegrowanych systemów informatycznych na przykładzie swoich uniwersytetów referowali Panowie Profesorowie: Józef Perenc, Prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego, zarazem Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Finansowej oraz Stanisław Kucharski, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. W obradach wzięli udział także Pan Cezary Szczypa, Przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich i Pan Jacek Szymik-Kozaczko, Sekretarz Forum, jednocześnie Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ oraz Pan Andrzej Świć, Redaktor naczelny „Forum Akademickiego”. W końcowej części obrad plenarnych, Pan Doktor Tomasz Kipka z Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie zaprezentował projekt graficzny portalu internetowego KRUP, który zostanie niebawem uruchomiony.

W godzinach wieczornych Rektorzy oraz pozostali Goście – uczestnicy posiedzenia plenarnego Konferencji spotkali się na uroczystej kolacji z okazji 20-lecia KRUP z Wicewojewodą Śląskim, Panem Adamem Matusiewiczem oraz Prezydentem Katowic, Panem Piotrem Uszokiem. 27 marca – w przerwie obrad plenarnych – przedstawiciele Konferencji w osobach:

 • Przewodniczący KRUP, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Wiesław Banyś,
 • Przewodnicząca KRASP, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow,
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Witold Jurek,
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, prof. Zbigniew Marciniak,
 • Wiceprzewodniczący KRUP, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bronisław Marciniak,
 • Wiceprzewodniczący KRUP, JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Jerzy Nikitorowicz,
 • Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Błażejowski spotkali się na konferencji prasowej z dziennikarzami.

Przedmiotem spotkania były m.in. uchwały, które Konferencja Rektorów przyjęła w pierwszej części obrad. Uchwały dotyczyły:

(1) niewystarczającego budżetu szkolnictwa wyższego i nauki na 2009 rok,

(2) ministerialnego projektu Partnerstwo dla wiedzy: Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym oraz

(3) opłat za czynności w przewodach doktorskich osób spoza uczelni.

Kolejne posiedzenie plenarne KRUP odbędzie się 8 maja w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach obchodów 90-lecia poznańskiego Uniwersytetu, sukcesora Wszechnicy Piastowskiej powołanej do życia 7 maja 1919 roku.


Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.