facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie KRUP w Rzeszowie

Od 24 do 26 października 2013 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbywać się będzie IV plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W obradach KRUP uczestniczyć będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Podczas sesji omówione zostaną m.in. tematy związane z problemem jakości w szkolnictwie wyższym, aktualnym stanie prac nad „Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020”, zostaną również podjęte rozważania nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Na zakończenie przewidziano dyskusję.

KRUP opracowuje i przedstawia opinie oraz stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.