facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie KRUP w Krakowie

długopis w dłoni

Najbliższe posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbędzie się 17 października 2019 roku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Spotkanie poprowadzi przewodniczący zgromadzenia, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, uczestnicy będą omawiać między innymi zagadnienia związane z realiami prawnymi, w których znalazły się uniwersytety po wprowadzeniu ustawy 2.0. W wydarzeniu udział wezmą: prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Andrzej Noras oraz prof. dr hab. Wiesław Banyś, rektor UŚ w latach 2008–2016.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie inauguracja roku akademickiego 2019/2020 połączona z wręczeniem tytułu doktora honoris causa UPJPII JE Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, emerytowanemu prefektowi Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich została powołana 16 lutego 1989 roku. Akt ten stanowił odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie w 1988 roku w Bolonii Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Celem zgromadzenia reprezentantów krajowych uniwersytetów jest zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami członkowskimi. Obecnie Konferencja zrzesza dwadzieścia szkół wyższych, jedną z nich jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. W tym roku KRUP obchodzi trzydziestolecie działalności.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.