facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich w Ostrawie

Od 19 do 20 listopada 2010 r. w Ostrawie odbywać się będzie posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich.

KRUŚ to międzynarodowe forum współpracy Uniwersytetów: Opolskiego, Ostrawskiego, Śląskiego w Katowicach, Śląskiego w Opawie, Wrocławskiego i Ekonomicznego w Katowicach.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w posiedzeniu udział wezmą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, rektor UŚ w kadencji 2002-2008.

W programie spotkania znajdują się m.in. następujące zagadnienia: nowe ustawodawstwo w zakresie szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej, proces akredytacji w obu krajach, sprawozdanie z działalności Rady Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich (MCSŚ) oraz ocena jakości dydaktyki przez studentów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.