facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

Od 7 do 8 listopada 2014 r. na Uniwersytecie Śląskim w Opawie trwać będzie posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich. W obradach udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Podczas obrad omówione zostaną m.in.:

  • temat „Niż demograficzny i jego skutki dla szkolnictwa wyższego”;
  • stan prac nad encyklopedią Śląska i atlasem pogranicza polsko-czeskiego;
  • sprawozdanie z prac Komitetu Doradczego KRUŚ;                                                                            
  • sprawy organizacyjne.

 

Podczas spotkania odbędą się również wybory przewodniczącego KRUŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.