facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

17 i 18 maja 2013 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbędzie się posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich. Uczelnię reprezentować będzie prorektor UŚ ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Podczas posiedzenia zostanie powołane kierownictwo Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich, przewidziano także prezentacje uczelni KRUŚ. W ramach wydarzenia odbędzie się seminarium pt. „Współpraca polskich i czeskich bibliotek uniwersyteckich oraz samorządowych regionu śląskiego”. Organizatorzy zaplanowali również zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz Biblioteki Śląskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.