facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

Od 20 do 21 kwietnia 2012 r. w Wałbrzychu odbędzie się posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich wraz z dyskusją panelową pt. „Współpraca samorządów polskich i czeskich (na przykładzie Wałbrzycha) i rola wyższych uczelni”. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w posiedzeniu KRUŚ i dyskusji panelowej udział weźmie prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, rektor UŚ w latach 2002-2008.

Podczas wydarzenia omówione zostaną m.in. zagadnienia: roli współpracy z Czechami w strategii rozwoju Wałbrzycha i aglomeracji, koncepcji subregionu sudeckiego z uwzględnieniem współpracy z Czechami, współpracy uczelni polskich i czeskich w regionie śląskim, pracy nad projektem „Encyklopedia Śląska” oraz wspólnych studiów i dyplomów polsko-czesko-słowackich z perspektywy Uniwersytetu Śląskiego w Opawie i Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaprezentowany zostanie również program wałbrzyskiego ośrodka współpracy polsko-czeskiej.

Organizatorami wydarzenia są: prezydent Wałbrzycha dr n. med. Roman Szełemej oraz Uniwersytet Wrocławski.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.