facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

Zdjęcie: długopis w dłoni

Najbliższe posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ) odbędzie się 18 i 19 maja 2018 roku. W obradach udział wezmą przedstawiciele sześciu uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie oraz Uniwersytetu Ostrawskiego. Obrady poprowadzi JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – przewodniczący Konferencji.

Program spotkania obejmuje obrady plenarne oraz równoległe posiedzenia KRUŚ i Komitetu Doradczego KRUŚ. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji między innymi nad kwestiami dotyczącymi trzeciej misji uniwersytetów – wprowadzenia do tematu dokona JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. W trakcie obrad omówiony zostanie projekt konferencji z okazji 100-lecia odrodzenia państwowości polskiej i czeskiej, przedstawione zostaną także sprawozdania z prac Komitetu Doradczego KRUŚ oraz z działalności Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich (MCSŚ) – organu wykonawczego KRUŚ.

Gospodarzem posiedzenia będzie Uniwersytet Śląski w Opawie. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.