facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

Grafika: budynek Biblioteki Śląskiej

Od 4 do 5 listopada 2016 roku w Katowicach obradować będą członkowie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ) zrzeszającej sześć uczelni: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Opawie i Uniwersytet Ostrawski.

Posiedzenie otworzy JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk wybrany w maju br. przewodniczącym konferencji na kadencję 2016–2020. W obradach uczestniczyć będą również prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor UŚ w latach 2008–2016 oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – rektor UŚ w latach 2002–2008.

Podczas spotkania przedstawiciele Biblioteki Śląskiej oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej omówią kwestie dotyczące Śląskiej Biblioteki Cyfrowej – platformy prezentującej dorobek naukowy oraz kulturowy regionu. Przedłożone zostaną także sprawozdania z prac Komitetu Doradczego KRUŚ oraz Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich (MCSŚ) – organu wykonawczego KRUŚ.

Uczestników posiedzenia gościć będzie Biblioteka Śląska w Katowicach. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.