facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

6 i 7 listopada 2015 roku w Katowicach odbędzie się posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ), którego gospodarzem jest Uniwersytet Śląski. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich to forum polsko-czeskiej współpracy naukowej i edukacyjnej zrzeszające uczelnie takie, jak: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Opawie i Uniwersytet Ostrawski.

Dwudniowym obradom przewodniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący KRUŚ prof. dr hab. Marek Bojarski. W posiedzeniu uczestniczyć będą między innymi rektorzy uczelni zrzeszonych w KRUŚ, honorowi przewodniczący KRUŚ, członkowie Komitetu Doradczego i Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich (MCSŚ), a także eksperci i zaproszeni goście. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w obradach udział wezmą prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ, honorowy przewodniczący KRUŚ.

Podczas posiedzenia omówione zostaną między innymi założenia planu pracy na lata 2016–2020, sprawozdania z prac Komitetu Doradczego KRUŚ oraz z działalności Rady Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich (MCSŚ). W programie przewidziano również przedstawienie informacji dotyczących projektów „Encyklopedia Śląska” i „Atlas pogranicza polsko-czeskiego”, omówiony zostanie również temat euroregionalnych instytutów badań transgranicznych.

W posiedzeniu uczestniczyć będą między innymi:

  • JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja;
  • JM Rektor Uniwersytetu Ostrawskiego prof. MUDr. Jan Lata, CSc.;
  • JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Leszek Żabiński;
  • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie Doc. Ing. Pavel Tuleja, PhD;
  • prof. dr hab. Zdzisław Latajka z Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Komitetu Doradczego KRUŚ;
  • prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, honorowy przewodniczący KRUŚ;
  • prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, honorowy przewodniczący KRUŚ;
  • prof. PhDr. Irena Korbelářová z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, przewodnicząca Rady Naukowo-Programowej MCSŚ;
  • dr Ryszard Gładkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego, sekretarz naukowy KRUŚ
  • oraz eksperci i zaproszeni goście, w tym Julian Golak z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Bogdan Kasperek (Euroregion „Śląsk Cieszyński”) i Radosław Roszkowski (Euroregion „Pradziad”).

 

Stanowiąca płaszczyznę integracji międzyregionalnej Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich powstała w 2003 roku. W 2009 roku utworzono Komitet Doradczy pod przewodnictwem prof. Zdzisława Latajki, organem wykonawczym jest sieciowa struktura – Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.