facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich we Wrocławiu

Dziesiąte w kadencji 2012–2016 plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbywać będzie się od 12 do 13 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. W obradach udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas posiedzenia, któremu przewodniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący KRUP prof. dr hab. Bronisław Marciniak, omówione zostaną między innymi kwestie zmian w procedurach Narodowego Centrum Nauki oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, temat interdyscyplinarności na uniwersytecie, stanowisko Uniwersyteckiej Komisji Nauki w sprawie przydziału dotacji statutowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz zagadnienia dotyczące Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Marek Ratajczak dokona podsumowania spraw finansowych uczelni i przedstawi projekt budżetu na 2016 rok.

Gospodarzem spotkania będzie JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski. W obradach udział wezmą również: JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. prof. UW Marcin Pałys, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Stanisław Kistryn, przewodniczący Rady NCN prof. zw. dr hab. Michał Karoński, przewodniczący KEJN prof. dr hab. Maciej Zabel, przewodniczący UKA prof. dr hab. Marek Wąsowicz, dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Jerzy Axer, przewodnicząca Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich Agnieszka Kaźmierczak oraz przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich Ewa Obajtek.

Obrady zbiegają się w czasie z obchodami jubileuszu 70-lecia środowiska akademickiego we Wrocławiu. Z tej okazji uczestnicy posiedzenia wezmą udział w szeregu wydarzeń organizowanych przez wrocławskie środowisko naukowe: w otwarciu wystawy okolicznościowej „Czas odwagi i wyobraźni. Pionierskie lata Uniwersytetu we Wrocławiu”, obchodach święta Uniwersytetu Wrocławskiego, otwartym posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola oraz koncercie symfonicznym z okazji święta nauki wrocławskiej. W ratuszu zaplanowano również spotkanie z prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.