facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Szczecinie

Od 27 do 29 maja 2015 r. Uniwersytet Szczeciński gościć będzie uczestników posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). W posiedzeniu uczestniczyć będą: przewodniczący KRUP prof. dr hab. Bronisław Marciniak, JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. prof. UW Marcin Pałys, prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Bogdan Gregor, przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich Ewa Obajtek, dyrektor Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji prof. zw. dr hab. Marek Kręglewski. W obradach udział weźmie również przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W porządku posiedzenia przewidziano między innymi omówienie: kwestii podziału dotacji podmiotowej dla uniwersytetów, pracy RGNiSW na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, przedstawienie stanowiska KRUP w sprawach wydziałów artystycznych i pedagogiczno-artystycznych oraz przedłożenie sprawozdania finansowego Forum Uniwersytetów Polskich. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.