facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Bydgoszczy

Logo Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP)

Od 9 do 10 czerwca 2016 roku rektorzy uczelni członkowskich Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) obradować będą na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przedmiotem XII plenarnego posiedzenia będzie podsumowanie działalności w mijającej kadencji oraz wybory władz KRUP na lata 2016–2020. Obradom przewodniczyć będzie prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział weźmie rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką.

Porządek posiedzenia sprawozdawczego obejmuje między innymi podsumowanie działań komisji powołanych przez KRUP: Uniwersyteckiej Komisji Nauki, Uniwersyteckiej Komisji Finansowej, Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. W programie zjazdu przewidziano również spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Aleksandrem Bobko.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.