facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)

Od 13 do 16 maja 2015 r. w Krakowie będzie trwać posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). W obradach, 14 maja, uczestniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W programie zaplanowano m.in. dyskusję na temat zmian w ustawie O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Spotkanie organizowane jest w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej. W programie obchodów przewidziano akademię jubileuszową w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, uroczysty pochód ulicami Krakowa z Teatru na Politechnikę Krakowską, wystąpienie minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, wystąpienie komisarza Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbiety Bieńkowskiej, wręczenie medali 70-lecia Politechniki Krakowskiej i koncert Big Bandu Akademii Muzycznej w Krakowie.

W ramach uroczystości 70-lecia Politechniki Krakowskiej 14 maja odbędzie się ponadto forum nt. „Nauka i gospodarka”, którego celem jest nakreślenie kierunków współpracy środowisk akademickich z otoczeniem gospodarczym, zwłaszcza komercjalizacji wyników badań naukowych i powiązania ich z potrzebami technologicznymi gospodarki naukowej w ramach obowiązujących możliwości prawnych i dostępnych form finansowania. Obrady podzielone zostaną na trzy panele tematyczne:

  • „Nauka i gospodarka”,

  • „Energetyka, infrastruktura i środowisko”,

  • „Innowacje i technologie”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.