facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Od 17 do 19 marca 2016 roku w Gliwicach obradować będą członkowie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Posiedzenie będzie okazją do prezentacji dokumentu „TAK dla nauk technicznych” opracowanego przez KRPUT oraz omówienia ankiety Politechniki Śląskiej dotyczącej systemów zarzadzania projektami w polskich uczelniach technicznych. Uczestnicy spotkania rozważać będą między innymi kwestie uwłaszczenia naukowców, rozwiązań stosowanych w krajowych uczelniach technicznych, a także akredytacji laboratoriów. Obradom przewodniczyć będzie prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski – JM Rektor Politechniki Wrocławskiej. Z przedstawicielami Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych spotka się JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.
 
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych koordynuje działania stowarzyszonych szkół wyższych i poszukuje form efektywnej współpracy w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej. KRPUT tworzy dwadzieścia jeden uczelni członkowskich i pięć uczelni stowarzyszonych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.