facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

29 września 2010 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

W posiedzeniu weźmie udział prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

W programie wydarzenia znajdują się:

  • głosowanie nad przyjęciem Programu Wykonawczego na lata 2009-2013 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003–2013;
  • przedstawienie założeń do Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020;
  • prezentacja założeń regionalnego konkursu INNOSILESIA.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.