facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

25 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego organizowanego w ramach projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”.

W posiedzeniu weźmie udział prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.
Celem posiedzenia będzie przedstawienie przedsięwzięć „Programu Wykonawczego 2009 – 2013 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003–2013” oraz prezentacja raportu z prac Zespołu ds. aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013”.

Program posiedzenia pdf

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.