facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji

28 listopada 2012 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się zebranie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji. Spotkanie dotyczyć będzie m.in. przyjęcia „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013−2020” oraz przedstawienia raportu z konsultacji społecznych w sprawie strategii. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w posiedzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Posiedzenie organizowane jest w ramach projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja)”.

foto

foto

foto

Fot. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.