facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Komitetu Sterującego „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.”

8 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komitetu Sterującego „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.”. W spotkaniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Na posiedzeniu zaprezentowane zostaną wyniki poszczególnych projektów przedstawione przez liderów. Na tej podstawie Komitet podejmie decyzję w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.” oraz przyjmie rekomendacje dla KRASP.

„Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.” przyjęty został przez Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 26 kwietnia 2013 r. Dokument zawiera regulacje dotyczące m.in. tematów:

  • „Deregulacji w systemie szkolnictwa wyższego”;
  • „Misji społecznej i nowej służebności uczelni w XXI wieku – deklaracja KRASP (KRePSZ)”;
  • „Uzupełnionej diagnozy stanu szkolnictwa wyższego w Polsce”;
  • „Finansowania szkół wyższych ze środków publicznych – studia, analizy, koncepcje realizacji (zróżnicowanie finansowania jako narzędzie dywersyfikacji uczelni, finansowanie projakościowe/oparte na wskaźnikach efektywności, kontraktowe, konkursowe…)”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.