facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Kongresu „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”

24 lipca 2014 r. w siedzibie Pracodawców RP w Warszawie odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Polskiego Kongresu Gospodarczego „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”. W spotkaniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. Głównym tematem rozmów będzie szczegółowy program merytoryczny Kongresu oraz kwestie organizacyjne.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.