facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP z udziałem przewodniczącego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, jako gość specjalny, weźmie udział w drugim wyjazdowym posiedzeniu Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP w kadencji 2012−2016. Podczas posiedzenia prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś omówi aktualne sprawy szkolnictwa wyższego. Przewodniczący KRASP wprowadzi również do dyskusji nt. propozycji Związków Zawodowych, m.in. dotyczących funduszu socjalnego i zbiorowego układu pracy.

Uczestnicy posiedzenia Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP podczas obrad omówią m.in.: zakres opracowań dotyczących szkolnictwa wyższego zleconych FRP-ISW przez uczelnie członkowskie KRASP w kadencji 2012−2016, projekt zasad i trybu wyboru przez KRASP członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanego przez Komisję Wyborczą KRASP, a także pozostałe sprawy wniesione przez rektorów.

Gośćmi posiedzenia Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP będą również honorowa przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab.  Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodniczący Rady Głównej Nauki  i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Józef Lubacz oraz przewodniczący Komisji Wyborczej KRASP, doradca prawny KOiL prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel.

Obrady odbędą się od 20 do 21 kwietnia 2013 r. w Krakowie.

19 kwietnia 2013 r. członkowie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP wezmą udział w Sympozjum CAiD FRP pt. „Financing and deregulation in higher education”.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.