facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP z udziałem przewodniczącego prof. Wiesława Banysia

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, jako gość specjalny, weźmie udział w trzecim wyjazdowym posiedzeniu Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, które odbędzie się od 26 do 27 lipca 2013 r. w Serocku.

Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym w celu rozpatrzenia i zaopiniowania Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 16 lipca 2013 r.

W trakcie posiedzenia przedstawione zostaną wstępne informacje dotyczące realizacji Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., w części dotyczącej deregulacji, a także inicjatywy analizy uczelnianych regulaminów zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej w ramach projektu pn. „Ochrona własności intelektualnej w kontekście naruszania praw w tym zakresie”.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.