facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP z udziałem przewodniczącego prof. Wiesława Banysia

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś jako gość specjalny weźmie udział w czwartym wyjazdowym posiedzeniu Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, które będzie się odbywać od 25 do 27 października 2013 r. w Pałacu Odrowążów w Chlewiskach k/Szydłowca.

W programie posiedzenia znajdzie się m.in.:

  • ocena aktualnej sytuacji w szkolnictwie wyższym (stan prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), której dokona prof. Wiesław Banyś;
  • przedstawienie opracowań przygotowanych w ramach prac w projekcie pn. „Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego”;
  • przedstawienie rezultatów prac w ramach projektu pn. „Ochrona własności intelektualnej w kontekście naruszania praw autorskich w tym zakresie – analiza treści regulaminów uczelnianych”;
  • omówienie konferencji organizowanej przez Sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Biuro Analiz Sejmowych;
  • dyskusja nad zagadnieniami deregulacji w szkolnictwie wyższym.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.