facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w posiedzeniu Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. Obrady trwać będą od 7 do 8 listopada 2014 r. w Naruszewie.

W programie posiedzenia znajdą się m.in.: dyskusja o problemach nauki i szkolnictwa wyższego, informacja nt. prac nad ustawą o finansowaniu nauki, przedstawienie głównych tez raportu pt. „Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego – wybrane rekomendacje” oraz omówienie regulacji dotyczących komercjalizacji własności intelektualnej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.