facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP

Od 6 do 7 czerwca 2014 r. w Serocku odbywać się będzie posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W obradach uczestniczyć będą m.in.: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. dr hab. Jerzy Woźnicki.

Podczas posiedzenia prof. Wiesław Banyś omówi aktualne sprawy szkolnictwa wyższego, natomiast prof. Jerzy Woźnicki przedstawi koncepcję, zakres treści i wstępne tezy raportu pn. „Deregulacja w szkolnictwie wyższym” opracowywanego przez FRP na podstawie decyzji Zgromadzenia Plenarnego KRASP.

Uczestnicy posiedzenia dyskutować również będą nad nowelizacją ustawy z 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.