facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Od 27 do 28 lutego 2014 r. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w posiedzeniu Komisji ds. Nauki KRASP.

W programie spotkania znajdą się m.in. wystąpienia: dyrektora Narodowego Centrum Nauki prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jajszczyka; senatora RP, dyrektora ACK CYFRONET AGH prof. dr. hab. Kazimierza Wiatra pt. „Infrastruktura informatyczna i jej rola w badaniach naukowych”; prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. dr. hab. Jacka Witkosia pt. „Stworzenie sprawnego transparentnego systemu mobilności adiunktów ze stopniem doktora”; prof. dr. hab. Ryszarda Markiewicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego – „Prawo autorskie w szkole wyższej” oraz prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych UJ prof. dr. hab. Stanisława Kistryna pt. „Podsumowanie parametryzacji jednostek naukowych”.

Obrady odbędą się w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.