facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Kapituły XIV Edycji Nagrody „Czarny Diament”

17 października 2012 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego odbędzie się posiedzenie Kapituły XIV Edycji Nagrody „Czarny Diament”. W wydarzeniu uczestniczyć będzie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.