facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

22 listopada 2013 r. o godz. 14.00 w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbędzie się posiedzenie kapituły Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. W posiedzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – członek kapituły Konkursu.

Celem Konkursu jest uhonorowanie tragicznie zmarłej Krystyny Bochenek – wicemarszałek Senatu RP, wybitnej dziennikarki związanej z województwem śląskim oraz promocja województwa śląskiego – regionu wielokulturowego, o złożonej historii, w którym zachodzą skomplikowane procesy społeczne i gospodarcze zmieniające jego postindustrialne oblicze.

Laureatów Konkursu wybiera kapituła, w skład której wchodzą m.in.:


Organizatorem konkursu jest marszałek województwa śląskiego.

Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie: www.slaskie.pl/konkursdziennikarski/index.php.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.